Ondernemingen en ondernemers kunnen (al of niet tijdelijk) te maken krijgen met krapte in de liquiditeiten. Het betalingsverkeer stagneert en met grote regelmaat heeft u moeite om tijdig en correct aan uw verplichtingen te voldoen. De hierdoor ontstane stress belemmert u in uw dagelijks functioneren en houdt u voortdurend bezig.

Wanneer herinrichten
Uw omzet is gestegen, de debiteuren betalen later dan verwacht of het rendement van uw bedrijf voldoet niet (meer) aan de verwachtingen. Om meerdere redenen kan de financiering van uw bedrijf niet langer passend zijn voor uw bedrijf. Hierdoor knellen uw liquiditeiten en loopt u geregeld tegen betalingsproblemen. Voor veel ondernemers uit zich dit in slapeloze nachten, spanning en stress. De oplossing is in vele gevallen te vinden in het inrichten van de bestaande financieringen.

Onze aanpak
In samenspraak met u worden alle mogelijke oorzaken onderzocht en in beeld gebracht. Dit met het doel zicht te krijgen op het betaalgedrag van uzelf en van uw debiteuren. Ook nemen wij de bedrijfsprocessen door, die direct gevolgen hebben op uw liquiditeiten. Vervolgens bestuderen wij uw krediet- en leningovereenkomsten.

Maatwerk
Op basis van de (historische)  exploitatieresultaten en –prognose bepalen wij de toekomstige geldstromen. Deze gegevens  werken wij vervolgens  nader uit in een financieringsplan. Het concept van dit plan bespreken wij  met u, toetsen wij aan de huidige bancaire normen en werken wij  uit in een op uw wensen toegesneden financieringsplan.

Onze expertise
Door de kennis, die wij in ruim dertig jaar binnen het bankbedrijf opbouwden, communiceren wij op gelijk niveau met de accountmanager van de bank. Wij spreken en verstaan de taal van de bank. Omdat wij zelf ook ondernemer zijn, weten wij ook exact wat u als ondernemer zegt.