De ervaring leert dat vaak in een (heel) laat stadium aan een passende financiering van een beleidsbeslissing wordt gedacht. Het idee is ontwikkeld en doorgaans is de koop al gesloten of zijn de plannen al in uitvoering gebracht. Soms blijkt een financiering niet mogelijk of moet het investeringsbedrag worden aangepast.

Opstellen financieringsplan
Samen met u beoordelen wij de financiële haalbaarheid van uw plan. Hierbij kijken wij niet alleen naar de financierbaarheid, maar bijvoorbeeld ook naar subsidiemogelijkheden. In overleg met u wordt het financieringsplan samengesteld en getoetst aan de geldende bancaire normen. Samen met u bezien wij welke financieringsmogelijkheden er zijn en welke hiervan uw voorkeur genieten.

Contact met de financiers
Is uw financieringsplan klaar dan zal er een passende financiering geregeld moeten worden. De banken zijn kritisch en in de meeste gevallen krijgt u maar één kans om uw plan goed te presenteren. Wij verzorgen uw totale financieringsaanvraag en voorzien de bank van alle relevante informatie.

Wij begeleiden u bij het financieringsgesprek met de bank en verhogen zo de kans dat uw verzoek wordt gehonoreerd. Immers, sinds 1986 hebben wij ervaring in het bancair adviseren, beoordelen en accepteren van financieringsaanvragen van/voor ondernemingen in het MKB.

Keuze financier
Als een financier besloten heeft om over te gaan tot kredietverlening zullen wij de condities, voorwaarden en zekerheden, die de financier stelt, beoordelen. Desgewenst zullen wij de onderhandelingen voeren met de financiers om samen met u een bewuste keuze te kunnen maken.

Bijkomend voordeel hierbij is dat wij goede contacten onderhouden met de meeste banken in de regio.