Ondernemingen en ondernemers kunnen in zwaar weer terechtkomen en kunnen behoefte krijgen aan deskundigheid om de winstgevendheid van de onderneming te herstellen. Dat vraagt een grondige kennis en analyse van de omstandigheden waarin de onderneming verkeert en een gedegen plan van aanpak om uit de gevarenzone te komen.

Wanneer
In situaties waarbij een onderneming in zwaar weer terecht is gekomen en waarbij de ondernemer/directie niet meer in staat is om op eigen kracht de koers tijdig te veranderen is het veelal gewenst, dat vernieuwend inzicht in het bedrijf wordt gebracht.

In sommige situaties is een tijdelijke rolwisseling het beste. De ondernemer wordt stuurman en wij zullen (tijdelijke) de rol van kapitein overnemen.

Onze aanpak
In samenspraak met de ondernemer worden alle mogelijkheden onderzocht. Dit met het doel het bedrijf weer op orde te krijgen zonder op de klippen te lopen of te stranden. Hierbij zullen alle facetten van de bedrijfsvoering aan de orde komen.

Het management, de marketing, de human-resources en de financieel-economische kant van het bedrijf zullen onder de loep genomen worden. In het eerste intakegesprek zullen wij uw specifieke situatie inventariseren en ons een beeld vormen van de heersende problemen. Vervolgens formuleren wij de opdracht zo duidelijk mogelijk en op grond hiervan bezien wij wat de mogelijkheden binnen ons kantoor zijn of gaan wij op zoek naar een partij, die wij geschikt achten om uw opdracht met succes af te ronden.

Maatwerk
In het geval dat u een beroep doet op onze dienstverlening zullen wij u een voorstel doen, dat op uw specifieke situatie is afgestemd. Wilt u meer weten over onze mogelijkheden, neem vrijblijvend contact op met ons voor een GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK.