Het gaat even niet zo goed binnen uw bedrijf. U kunt geregeld uw rekeningen niet op tijd betalen, benut uw rekening courant krediet steeds maximaal of overschrijdt uw kredietlimiet geregeld. Dan laat de accountmanager van uw bank u weten dat hij uw dossier overdraagt aan de afdeling bijzonder beheer.

Bedrijven kunnen door diverse oorzaken op de afdeling bijzonder beheer terecht komen. Ook bedrijven die altijd netjes aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan, kunnen bij de afdeling bijzonder beheer terechtkomen. Bijvoorbeeld omdat de bank er minder vertrouwen in heeft dat zij ook in de toekomst de rente en aflossingen blijven betalen.

De afdeling Bijzonder Beheer heeft als taak meer duidelijkheid over uw kredietwaardigheid te scheppen en indien mogelijk de uitstaande gelden te incasseren. Dit kan betekenen dat de afdeling Bijzonder Beheer u helpt weer op de goede weg te komen en u begeleidt bij uw herstel. Het kan echter ook betekenen dat zij op uw faillissement aansturen. Veel ondernemers hebben dan ook behoefte aan een onafhankelijk adviseur die hun bijstaat en adviseert gedurende dit traject.

Haverkamp Bedrijfsadvisering begeleidt ondernemers in deze moeilijke tijd en toetst de maatregelen die de bank wil treffen. Hiernaast onderzoeken wij mogelijke alternatieven, welke wij aan de bank voorleggen