Als ondernemer heeft u soms te maken met financiële tegenslagen, waardoor de financiële gezond­heid van uw onderneming onder druk komt. In de afgelopen jaren sloten veel bedrijven hun exploitatie één of meerdere jaren met verlies af, wat ten koste ging van het eigen vermogen en/of de liquiditeiten. Ook bleken bedrijven hun financiële verplichtingen aan de bank niet meer correct te kunnen nakomen.

Bijzonder Beheer
Als het kredietrisico in de ogen van de bank te groot wordt, kiest uw bank veelal voor begeleiding door de afdeling Bijzonder Beheer. Deze afdeling is erop gericht om ondernemingen intensiever te monitoren en indien nodig maatregelen te nemen om het kredietrisico voor de bank te verkleinen.

Als je als ondernemer onder begeleiding van Bijzonder Beheer komt, komt er veel op je af. Dit kan voelen als een behoorlijke uitdaging en het is dan ook zaak zelf “aan de bal” te blijven.

Anticiperen in plaats van reageren
In een Bijzonder Beheer situatie, maar eigenlijk al daarvoor, is het belangrijk dat u “aan de bal blijft” en de bedrijfsvoering en besturing zo inricht, dat u in staat bent te anticiperen in plaats van te reageren. Maar hoe zorgt u daar dan voor?

U heeft volop kennis in huis. Van uw branche, uw bedrijf en uiteraard uw doelen op de korte en lange termijn – zowel zakelijk als persoonlijk. Waar nodig koppelen wij uw kennis aan onze expertise in het behandelen van complexe financieringsvraagstukken. Onze adviseurs hebben ruime  ervaring met het begeleiden van bedrijven met een verhoogd krediet­risico. Ook weten zij de weg naar alternatieve financieringen.

Ons advies
Zorg ervoor dat u duidelijkheid en overzicht krijgt. Het nauwlettend volgen van uw liquiditeits­positie en financiële ontwikkeling van uw bedrijf  is uiterst belangrijk. Wij lossen graag een gericht probleem voor u op; nog liever ondersteunen wij u over de volle breedte. Altijd in de vorm die het beste past en tegen vaste kosten die vooraf volkomen helder zijn. Onder aan de streep telt het resultaat, daarboven de persoonlijke relatie. Samen groeien we verder. Neem daarom vandaag nog contact met ons op voor een (gratis) kennismakingsgesprek. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0168 – 46 37 80.

Blijf als ondernemer aan de bal