Uw adviseur indien u:

- een bedrijf wilt starten,
- uw bedrijf wilt reorganiseren,
- een financiering nodig heeft,
- een financiering niet geregeld krijgt,
- een (dreigend) faillissement wilt voorkomen,
- uw bedrijf wilt doorstarten,
- begeleiding wenst in het traject bijzonder beheer,

Eigen bedrijf starten

Met onze kennis en expertise begeleiden wij MKB- ondernemers die hun bedrijf starten. Wij:
- helpen u een ondernemingsplan te schrijven.
- toetsen de haalbaarheid van uw plannen.
- helpen u de juiste rechtsvorm te kiezen.
- zoeken een financiering voor uw investeringen.
- brengen u in contact met dienstverleners uit ons
  netwerk (boekhouder/accountant/…)

lees verder

Zakelijke financiering aanvragen

Haverkamp bedrijfsadvisering is gespecialiseerd in het begeleiden van klanten bij het aangaan van een investering of financiering. Wij:
- toetsen de haalbaarheid van uw plannen,
- werken een financieringsrapportage uit,
- benaderen diverse financieringspartijen,
- vergelijken de ontvangen offertes,
- regelen de beste financieringsconstructie.

lees verder

Reorganisatie doorvoeren

Ondernemers kunnen behoefte krijgen aan onder- steuning en deskundig advies om de winstgevend- heid van hun onderneming te herstellen en opnieuw in te richten.


Op basis van een grondige analyse stellen wij een gedegen plan van aanpak op en helpen de onder- nemer de gewenste veranderingen door te voeren.


lees verder

(Dreigend) faillissement

Wij ondersteunen ondernemers bij het voorkomen van een dreigend faillissement en het realiseren van een doorstart na een faillissement.

In samenspraak met de ondernemer worden alle mogelijkheden onderzocht. Dit met als doel het   bedrijf weer op orde te krijgen. Hierbij zullen alle facetten van de bedrijfsvoering aan de orde komen.

lees verder

BBZ uitkering of lening aanvragen

Haverkamp Bedrijfsadvisering voert voor ruim twintig gemeentes haalbaarheidsonderzoeken, in het kader van de bijzondere bijstand voor zelfstandige, uit. Hier- door zijn wij volledig op de hoogte van deze bijstand regeling voor ondernemers.

Wij informeren en adviseren ondernemers over de mogelijkheden binnen deze regeling.

lees verder

Bijzonder Beheer

Door diverse oorzaken belanden bedrijven op de af- deling bijzonder beheer. In deze periode hebben veel ondernemers behoefte aan een onafhankelijk adviseur die hun bijstaat.

Wij begeleiden ondernemers in deze moeilijke tijd en toetsen de maatregelen van de bank. Hiernaast onderzoeken mogelijke alternatieven.

lees verder